tel: +31 6 535 084 31

Diensten

Via Agio biedt u een
compleet dienstenpakket

Hiertoe behoren vanzelfsprekend het verzorgen van de reguliere werkzaamheden zoals het voeren van de financiële administratie, het verzorgen van de salarisadministratie, het opmaken van de jaarstukken en de advisering op fiscaal, financieel en organisatorisch gebied.

De informatie die u krijgt is volledig afgestemd op uw behoefte zodat u tijdig de juiste beslissingen kunt nemen.

Kiest u voor Via Agio dan kiest u voor actieve ondersteuning met een kritische blik.

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze zijn opgesteld door de NBA en op 19 juni 2017 zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 39/2017.

Vraag een offerte aan

Wij kunnen uw administratieve werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. Veel administraties worden tegenwoordig online gevoerd. Wij hebben veel ervaring met de software van King, Twinfield en Exact Online. Indien u gebruik maakt van andere software, kunnen wij uiteraard ook met u samenwerken. Ook is het mogelijk gebruik te maken van scan-en herkensoftware, waarmee u uw facturen en bonnen digitaal, per mail of app, aanlevert. Alle documenten worden 10 jaar lang veilig bewaard. De administratie is dan dus volledig digitaal gearchiveerd en altijd toegankelijk.

Uw jaarrekening vormt een belangrijke bron voor de toekomst en u legt er verantwoording mee af aan financiële instellingen, leveranciers en de belastingdienst. Daarom is het van belang dat uw jaarrekening deskundig wordt samengesteld. Wij zijn experts op het gebied van de wet- en regelgeving omtrent jaarrekeningen.

U wil graag weten wat er speelt zeker als het over financiële zaken gaat. Naast het verwerken van de administratie verzorgen wij ook tussentijdse cijfers, begrotingen en liquiditeitsprognoses. Deze geven u inzicht en stellen u in staat tussentijds belangrijke beslissingen te nemen en uw resultaat te optimaliseren.

De veranderingen in de fiscale wetgeving gaan snel. Wij kennen de financiële consequenties die het Nederlandse belastingstelsel heeft voor u als ondernemer én particulier. Samen zorgen we voor optimalisatie van uw fiscale positie, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Wij kunnen voor u de salarisadministratie verzorgen, inclusief loonstroken, jaaropgaven en de loonbelastingaangifte, waarbij de juiste wet- en regelgeving wordt toegepast.

Onze dienstverlening houdt niet op bij het opstellen van cijfers. Naast het geven van advies aan de hand van jaarcijfers bijvoorbeeld op fiscaal gebied, denken wij ook graag met u mee over de toekomst van uw bedrijf. Samen bekijken hoe u uw plannen het beste kunt verwezenlijken en uw doelen kunt bereiken.

Onze fiscale werkzaamheden

Een belangrijk onderdeel van de te verrichten fiscale werkzaamheden is het verzorgen van aangiften. Wij maken hierbij gebruik van maatwerk software waarmee optimalisatie van uw fiscale positie wordt gerealiseerd.

Naast het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting van u, eventueel uw partner en kinderen, controleren wij ook de (voorlopige) aanslagen en attenderen u waar mogelijk op tijdige aanpassingen. Hetzelfde geldt voor de aangifte vennootschapsbelasting voor uw onderneming of personal holding. Door gebruik te maken van de uitstelregeling kunnen wij in goed overleg met u goede afspraken maken over de planning van de werkzaamheden.

In overleg kunnen wij ook de aangiften omzetbelasting voor uw onderneming verzorgen, dan wel u begeleiden met het zelf invullen van de aangifte omzetbelasting. Hetzelfde geldt voor de aangifte dividendbelasting en erf- en schenkbelasting.

In voorkomende gevallen treden wij in overleg met de belastingdienst. Doordat wij als intermediair geregistreerd zijn bij de belastingdienst, hebben wij snelle toegang. Bij complexere vraagstukken (denk aan herstructureringen e.d.) maken wij gebruik van een vast netwerk van fiscale adviseurs.

In voorkomende gevallen is het wenselijk bezwaar aan te tekenen tegen opgelegde aanslagen. Wij bewaken tijdige actie en overleggen met u over de voortgang.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Graag maken wij geheel vrijblijvend, een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Na ontvangst van uw mailbericht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact op